EkumenickýZjavenie13,15

Zjavenie 13:15

Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, čo sa nebudú klaňať ob­razu šel­my.


Verš v kontexte

14 Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má do­volené konať pred očami šel­my; na­hovára obyvateľov zeme, aby zhotovili ob­raz šel­my, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, čo sa nebudú klaňať ob­razu šel­my. 16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo,

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití.

Evanjelický

15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril a spôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my.

Ekumenický

15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, čo sa nebudú klaňať ob­razu šel­my.

Bible21

15 Bylo jí dáno, aby ob­ra­zu té šel­my vdech­la život, takže ob­raz šel­my za­čal mlu­vit a ne­chal za­bít všech­ny, kdo se mu ne­klaně­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček