EkumenickýZjavenie12,5

Zjavenie 12:5

A porodila syna, chlap­ca, ktorý má želez­nou ber­lou vlád­nuť nad všet­kými národ­mi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.


Verš v kontexte

4 Jeho chvost zmietol tretinu nebes­kých hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa po­stavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. 5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má želez­nou ber­lou vlád­nuť nad všet­kými národ­mi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­stošesťdesiatd­ní.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý bude pásť všet­ky národy želez­ným prútom, a jej dieťa bolo vy­tr­hnuté k Bohu a k jeho trónu.

Evanjelický

5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má spravovať všet­ky národy želez­ným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

Ekumenický

5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má želez­nou ber­lou vlád­nuť nad všet­kými národ­mi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.

Bible21

5 Ale když po­ro­di­la sy­na, muže, který má pást všech­ny náro­dy že­lez­nou ho­lí, byl její syn vy­tržen k Bohu a jeho trůnu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček