EkumenickýZjavenie12,16

Zjavenie 12:16

Ale zem žene po­moh­la. Ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú drak vy­chr­lil zo svojej papule.


Verš v kontexte

15 Had vy­chr­lil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strh­la. 16 Ale zem žene po­moh­la. Ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú drak vy­chr­lil zo svojej papule. 17 Drak sa na ženu na­hneval a od­išiel bojovať proti os­tat­ným z jej po­tom­stva, ktorí za­chovávajú Božie pri­kázania a držia sa Ježišov­ho svedec­tva.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale zem po­moh­la žene; lebo zem ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú pus­til drak zo svojich úst.

Evanjelický

16 Ale zem žene po­moh­la, ot­vorila ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú vy­chr­lil drak z tlamy.

Ekumenický

16 Ale zem žene po­moh­la. Ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú drak vy­chr­lil zo svojej papule.

Bible21

16 Země však ženě po­moh­la: otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la ře­ku, kte­rou ze své tlamy vychr­lil drak.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček