EkumenickýZjavenie12,14

Zjavenie 12:14

Žena však do­stala dve kríd­la veľkého or­la, aby od­letela na púšť na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada.


Verš v kontexte

13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca. 14 Žena však do­stala dve kríd­la veľkého or­la, aby od­letela na púšť na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada. 15 Had vy­chr­lil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strh­la.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale žene sa daly dve krýd­la toho veľkého or­la, aby od­letela na púšť, na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, preč od tvári hada.

Evanjelický

14 Žena však do­stala dvoje veľkých or­lích krídel, aby od­letela pred hadom na púšť na svoje mies­to, kde by ju živili čas a časy a pol času.

Ekumenický

14 Žena však do­stala dve kríd­la veľkého or­la, aby od­letela na púšť na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada.

Bible21

14 Že­na však do­sta­la dvě mo­cná or­lí kříd­la, aby před tím ha­dem uletě­la na poušť, na své místo, kde bude ži­ve­na čas a ča­sy a půl ča­su.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček