EkumenickýZjavenie12,13

Zjavenie 12:13

Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca.


Verš v kontexte

12 Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času. 13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca. 14 Žena však do­stala dve kríd­la veľkého or­la, aby od­letela na púšť na svoje mies­to, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď videl drak, že je svr­hnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlap­ca.

Evanjelický

13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca.

Ekumenický

13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca.

Bible21

13 Když drak uvi­děl, že byl svržen na zem, za­čal pronásledovat tu ženu, která po­ro­di­la toho muže.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček