EkumenickýZjavenie12,12

Zjavenie 12:12

Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času.


Verš v kontexte

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán­kovu krv a pre slovo svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život tak, aby sa zľak­li smr­ti. 12 Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času. 13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo sos­túpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krát­ky čas.

Evanjelický

12 Pre­to tešte sa, nebesá, a všet­ci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zo­stúpil k vám veľmi roz­zúrený, vediac, že má málo času.

Ekumenický

12 Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času.

Bible21

12 Ve­sel­te se pro­to, ne­besai vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo byd­lí na zemi a na moři, neboť k vám se­stou­pil ďábel s ve­likým hněvem, neboť ví, že má málo času.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček