EkumenickýZjavenie12,11

Zjavenie 12:11

Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán­kovu krv a pre slovo svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život tak, aby sa zľak­li smr­ti.


Verš v kontexte

10 Nato som počul mohut­ný hlas z neba: Teraz na­stala spása a moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda jeho Po­mazaného, lebo bol zvr­hnutý žalob­ca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán­kovu krv a pre slovo svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život tak, aby sa zľak­li smr­ti. 12 Pre­to raduj­te sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pre­tože diabol zo­stúpil k vám veľmi naz­los­tený, lebo vie, že má málo času.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A oni zvíťazili nad ním pre krv Barán­kovu a pre slovo svoj­ho svedoc­tva a ne­milovali svojej duše až do smr­ti.

Evanjelický

11 Oni však zvíťazili nad ním kr­vou Barán­kovou a slovom svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život až do smr­ti.

Ekumenický

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán­kovu krv a pre slovo svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život tak, aby sa zľak­li smr­ti.

Bible21

11 Zvítězi­li však nad ním krví Beránkaa slovem svého svě­de­ctvía nelpě­li na svém živo­tě až do smrti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček