EkumenickýZjavenie1,8

Zjavenie 1:8

Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.


Verš v kontexte

7 Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme. 8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. 9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľov­stve a vy­trvalos­ti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedec­tvo o Ježišovi na os­trove Pat­mos.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci.

Evanjelický

8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny.

Ekumenický

8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

Bible21

8 „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který při­chází, ten Vše­mo­hou­cí

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček