EkumenickýZjavenie1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Zjavenie 1:6

a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.


Verš v kontexte

5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme. 6 a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. 7 Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.

Ekumenický

6 a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Bible21

6 a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček