EkumenickýZjavenie1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Zjavenie 1:2

Ten do­svedčil Božie slovo a svedec­tvo Ježiša Kris­ta, všet­ko, čo videl.


Verš v kontexte

1 Zjavenie Ježiša Kris­ta, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má one­dl­ho stať. On po­slal svoj­ho an­jela a naz­načil to svoj­mu sluhovi Jánovi. 2 Ten do­svedčil Božie slovo a svedec­tvo Ježiša Kris­ta, všet­ko, čo videl. 3 Blaho­slavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroc­tva a za­chovávajú, čo je v ňom na­písané. Lebo určený čas je blíz­ko!

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý svedčil slovo Božie a svedoc­tvo Ježiša Kris­ta a všet­ko, čo videl.

Evanjelický

2 ktorý svedčil o slove Božom i o svedec­tve Ježiša Kris­ta, čokoľvek videl.

Ekumenický

2 Ten do­svedčil Božie slovo a svedec­tvo Ježiša Kris­ta, všet­ko, čo videl.

Bible21

2 a ten vy­dává svě­de­ctví o všem, co vi­děl – je to Boží slovo a svě­de­ctví Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček