EkumenickýZjavenie1,16

Zjavenie 1:16

V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile.


Verš v kontexte

15 Nohy mal podob­né lesk­lému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕt­vy. On položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý a Po­sled­ný

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč, a jeho tvár bola jako sln­ko, keď svieti vo svojej moci.

Evanjelický

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a tvár mal ako sln­ko, keď svieti v pl­nej sile.

Ekumenický

16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a jeho tvár bola, ako keď sln­ko svieti v plnej sile.

Bible21

16 V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vy­cházel os­t­rý dvoj­sečný meč. Jeho tvář záři­la jako slun­ce v po­ledne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček