EkumenickýZjavenie1,13

Zjavenie 1:13

a upro­stred sviet­nikov akoby Syna človeka, ob­lečeného do dl­hého rúcha a cez pr­sia pre­pásaného zlatým pásom.


Verš v kontexte

12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov 13 a upro­stred sviet­nikov akoby Syna človeka, ob­lečeného do dl­hého rúcha a cez pr­sia pre­pásaného zlatým pásom. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vl­na, ako sneh, a oči ako plameň ohňa.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 a v pro­stred­ku medzi sied­mimi sviet­nik­mi som videl podobného Synovi človeka, ob­lečeného v dl­hom rúchu až po nohy a pre­pásaného na pr­siach zlatým pásom.

Evanjelický

13 a upro­stred nich nie­koho podob­ného Synovi človeka, ob­lečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na pr­siach.

Ekumenický

13 a upro­stred sviet­nikov akoby Syna človeka, ob­lečeného do dl­hého rúcha a cez pr­sia pre­pásaného zlatým pásom.

Bible21

13 a upro­střed těch svícnů ja­ko­by Syna člověka, oděného dlouhým rou­chem a přepásaného na prsou zlatým pá­sem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček