EkumenickýZjavenie1,12

Zjavenie 1:12

Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov


Verš v kontexte

11 ktorý hovoril: Čo vidíš, na­píš do knihy a pošli sied­mim cir­kvám: do Efezu, Smyr­ny, Per­gama, Ty­atír, Sárd, Filadel­fie a do La­odicey. 12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov 13 a upro­stred sviet­nikov akoby Syna človeka, ob­lečeného do dl­hého rúcha a cez pr­sia pre­pásaného zlatým pásom.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Evanjelický

12 Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov

Ekumenický

12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Bible21

12 Ob­rá­til jsem se te­dy, abych vi­děl ten hlas, který se mnou mlu­vil. Když jsem se ob­rá­til, spatřil jsem sedm zlatých svícnů

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček