EkumenickýZjavenie1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Zjavenie 1:10

V Pánov deň som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas poľnice,


Verš v kontexte

9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľov­stve a vy­trvalos­ti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedec­tvo o Ježišovi na os­trove Pat­mos. 10 V Pánov deň som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, na­píš do knihy a pošli sied­mim cir­kvám: do Efezu, Smyr­ny, Per­gama, Ty­atír, Sárd, Filadel­fie a do La­odicey.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako ­hlas trúby,

Evanjelický

10 V deň Pánov som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas trúby:

Ekumenický

10 V Pánov deň som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas poľnice,

Bible21

10 V den Páně jsem byl ve vy­tržení Du­cha a us­lyšel jsem za se­bou mo­cný hlas, jako zvuk polnice,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček