EkumenickýŽidom9,23

Židom 9:23

Bolo ne­vy­hnut­né takým­to spôsobom očisťovať na­podobeniny nebes­kých vecí, no samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obetami.


Verš v kontexte

22 Tak­to sa podľa zákona skoro všet­ko očisťuje kr­vou a bez preliatia krvi niet od­pus­tenia. 23 Bolo ne­vy­hnut­né takým­to spôsobom očisťovať na­podobeniny nebes­kých vecí, no samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obetami. 24 Veď Kris­tus ne­vošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predob­razom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Bolo tedy ne­vy­hnut­ne po­treb­né, aby sa ob­razy vecí, ktoré v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebes­ké lepšími obeťami ako tieto.

Evanjelický

23 Po­treb­né je teda, aby podoby nebes­kých vecí boli takýmito (pros­tried­kami) očis­tené, ale samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obeťami, než sú tam­tie.

Ekumenický

23 Bolo ne­vy­hnut­né takým­to spôsobom očisťovať na­podobeniny nebes­kých vecí, no samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obetami.

Bible21

23 Tak­to bylo po­tře­ba očišťovat ob­ra­zy ne­bes­kých věcí; samy ne­bes­ké věci však vy­ža­dují lepší obě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček