EkumenickýŽidom9,18

Židom 9:18

Pre­to ani pr­vá zmluva nebola uzav­retá bez kr­vi.


Verš v kontexte

17 Len závet zo­mrelých je plat­ný, nie je však plat­ný, kým žije ten, čo ho urobil. 18 Pre­to ani pr­vá zmluva nebola uzav­retá bez kr­vi. 19 Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všet­ky pri­kázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šar­látovú vlnu a yzop a po­kropil samu knihu i všetok ľud,

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 Z tej príčiny ani tam­tá pr­vá sm­luva nebola po­svätená bez kr­vi.

Evanjelický

18 Pre­to ani pr­vá zmluva nebola po­svätená bez kr­vi.

Ekumenický

18 Pre­to ani pr­vá zmluva nebola uzav­retá bez kr­vi.

Bible21

18 Pro­to ani ta první smlou­va ne­by­la uzavře­na bez krve:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček