EkumenickýŽidom9,17

Židom 9:17

Len závet zo­mrelých je plat­ný, nie je však plat­ný, kým žije ten, čo ho urobil.


Verš v kontexte

16 Tam, kde je závet, musí sa do­kázať sm­rť toho, kto ho utvoril. 17 Len závet zo­mrelých je plat­ný, nie je však plat­ný, kým žije ten, čo ho urobil. 18 Pre­to ani pr­vá zmluva nebola uzav­retá bez kr­vi.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo záveť je pev­ná až pri mŕt­vych, keďže ne­má ni­kdy moci, kým žije ten, kto učinil záveť.

Evanjelický

17 Veď závet je plat­ný len po mŕt­vych, ale ne­má účin­nos­ti, kým závet­ca žije.

Ekumenický

17 Len závet zo­mrelých je plat­ný, nie je však plat­ný, kým žije ten, čo ho urobil.

Bible21

17 Účinnost má pou­ze závěť zemře­lých; dokud zůstavi­tel ži­je, závěť nenabývá platnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček