EkumenickýŽidom9,15

Židom 9:15

A pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby pri­sľúbenie večného dedičs­tva do­siah­li všet­ci, čo sú po­volaní — lebo pod­stúpil sm­rť, aby ich vy­kúpil z previnení spáchaných počas pr­vej zmluvy.


Verš v kontexte

14 o to viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako ne­poškvr­nenú obetu, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme moh­li slúžiť živému Bohu. 15 A pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby pri­sľúbenie večného dedičs­tva do­siah­li všet­ci, čo sú po­volaní — lebo pod­stúpil sm­rť, aby ich vy­kúpil z previnení spáchaných počas pr­vej zmluvy. 16 Tam, kde je závet, musí sa do­kázať sm­rť toho, kto ho utvoril.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A pre­to je pro­stred­níkom novej sm­luvy, aby, keď sa stala sm­rť na vy­kúpenie z prestúpení za pr­vej sm­luvy, do­stali za­sľúbenie večného dedičs­tva tí, ktorí sú po­volaní.

Evanjelický

15 Pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby Jeho sm­rťou, smerujúcou k vy­kúpeniu z prie­stup­kov, spáchaných za pr­vej zmluvy, prijali po­volaní za­sľúbenie večného dedičs­tva.

Ekumenický

15 A pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby pri­sľúbenie večného dedičs­tva do­siah­li všet­ci, čo sú po­volaní — lebo pod­stúpil sm­rť, aby ich vy­kúpil z previnení spáchaných počas pr­vej zmluvy.

Bible21

15 Kri­stus zemřel, aby vy­kou­pil hří­chy spá­chané za první smlou­vy, a tak se stal pro­středníkem nové smlou­vy, aby všich­ni po­vo­laní moh­li při­jmout za­s­líbené věčné dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček