EkumenickýŽidom9,14

Židom 9:14

o to viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako ne­poškvr­nenú obetu, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme moh­li slúžiť živému Bohu.


Verš v kontexte

13 Veď ak už po­kropenie kr­vou capov a býkov a popol z jalovice po­sväcuje poškvr­nených, aby boli teles­ne čis­tí, 14 o to viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako ne­poškvr­nenú obetu, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme moh­li slúžiť živému Bohu. 15 A pre­to je pro­stred­níkom novej zmluvy, aby pri­sľúbenie večného dedičs­tva do­siah­li všet­ci, čo sú po­volaní — lebo pod­stúpil sm­rť, aby ich vy­kúpil z previnení spáchaných počas pr­vej zmluvy.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 o koľko viacej krv Kris­tova, ktorý skr­ze večného Ducha obetoval sám seba bez­vad­ného Bohu, očis­tí vaše svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby ste svätos­lúžili živému Bohu.

Evanjelický

14 o čo viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bez­vad­nú obeť, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme slúžili živému Bohu.

Ekumenický

14 o to viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako ne­poškvr­nenú obetu, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme moh­li slúžiť živému Bohu.

Bible21

14 čím spíše krev ne­po­sk­vrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Du­cha, očis­tí naše svědo­mí od mrt­vých skutků ke službě živé­mu Bo­hu?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček