EkumenickýŽidom9,13

Židom 9:13

Veď ak už po­kropenie kr­vou capov a býkov a popol z jalovice po­sväcuje poškvr­nených, aby boli teles­ne čis­tí,


Verš v kontexte

12 raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlast­nou kr­vou, a tak zís­kal večné vy­kúpenie. 13 Veď ak už po­kropenie kr­vou capov a býkov a popol z jalovice po­sväcuje poškvr­nených, aby boli teles­ne čis­tí, 14 o to viac krv Kris­ta, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako ne­poškvr­nenú obetu, očis­tí nám svedomie od mŕt­vych skut­kov, aby sme moh­li slúžiť živému Bohu.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo jest­li krv koz­lov a býkov a popol jalovice, kropiaci zo­bec­nených, poškvrnených, po­sväcuje na čis­totu tela,

Evanjelický

13 Lebo ak už krv koz­lov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvr­nených, po­sväcuje k teles­nej čis­tote:

Ekumenický

13 Veď ak už po­kropenie kr­vou capov a býkov a popol z jalovice po­sväcuje poškvr­nených, aby boli teles­ne čis­tí,

Bible21

13 Může-li pokropení krví koz­lů a býků spo­lu s po­pe­lem jalovice těles­ně očišťovat a po­svěcovat po­sk­vrněné,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček