EkumenickýŽidom9,1

Židom 9:1

Teda aj pr­vá zmluva mala boho­služob­né pred­pisy a po­zem­skú svätyňu.


Verš v kontexte

1 Teda aj pr­vá zmluva mala boho­služob­né pred­pisy a po­zem­skú svätyňu. 2 Bol zhotovený pr­vý stan, v ktorom bol sviet­nik, stôl a pred­kladané chleby. Nazýva sa svätyňou. 3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Mala tedy aj pr­vá sm­luva pravidlá svätos­lužby a svet­skú svätyňu.

Evanjelický

1 Aj pr­vá zmluva mala síce určité boho­služob­né pred­pisy aj svätyňu na zemi.

Ekumenický

1 Teda aj pr­vá zmluva mala boho­služob­né pred­pisy a po­zem­skú svätyňu.

Bible21

1 Ta první smlou­va mě­la svá pravi­dla bo­ho­s­luž­by a také sva­ty­ni, ovšem po­zem­s­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček