EkumenickýŽidom5,13

Židom 5:13

Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa.


Verš v kontexte

12 Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova po­trebujete, aby vás nie­kto učil zá­klad­né pravid­lá Božích slov. Stali ste sa takými, čo po­trebujú mlieko, a nie tuhý po­krm. 13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa. 14 Tuhý po­krm je pre do­konalých, pre tých, čo majú návykom vy­cvičené zmys­ly na roz­lišovanie dob­rého a zlého.

späť na Židom, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý.

Evanjelický

13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa.

Ekumenický

13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa.

Bible21

13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček