EkumenickýŽidom4,4

Židom 4:4

lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni tak­to: Na sied­my deň si Boh od­počinul od všet­kých svojich prác.


Verš v kontexte

3 Pre­to do od­počin­ku vchádzame my, čo sme uverili, ako po­vedal: A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku, 4 lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni tak­to: Na sied­my deň si Boh od­počinul od všet­kých svojich prác. 5 A tu za­sa: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo o sied­mom d­ni povedal kdesi tak­to: A Bôh od­počinul sied­meho dňa od všet­kých svojich diel.

Evanjelický

4 Veď hovorí voľak­de o sied­mom dni tak­to: A od­počinul si Boh na sied­my deň od všet­kých prác;

Ekumenický

4 lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni tak­to: Na sied­my deň si Boh od­počinul od všet­kých svojich prác.

Bible21

4 Písmo pře­ce na jednom místě mluví o sedmém dni tak­to: „Sedmého dne Bůh odpoči­nul ode všech svých skutků,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček