EkumenickýŽidom4,1

Židom 4:1

Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku.


Verš v kontexte

1 Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku. 2 Veď aj nám sa ohlasovalo evan­jelium rov­nako ako aj im. Ale im počuté slovo ne­osožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním ne­zrást­li. 3 Pre­to do od­počin­ku vchádzame my, čo sme uverili, ako po­vedal: A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku,

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Boj­me sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva za­sľúbenie voj­sť do jeho od­počin­ku, nez­dal sa nie­kto z vás, že za­os­tal.

Evanjelický

1 Keďže teda platí ešte za­sľúbenie, že voj­deme do Jeho od­počin­ku, boj­me sa, aby ne­vys­vit­lo, že nie­kto z vás za­os­tal.

Ekumenický

1 Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku.

Bible21

1 Za­s­líbení o vstu­pu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dej­me po­zor, aby se ne­u­kázalo, že je někdo z vás mi­nul.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček