EkumenickýŽidom12,4

Židom 12:4

V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.


Verš v kontexte

3 Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu. 4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi. 5 A za­bud­li ste na po­vzbudenie, ktoré sa vám pri­hovára ako synom: Syn môj, ne­pohŕdaj Pánovou výchovou, ani ne­klesaj, keď ťa kar­há,

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu

Evanjelický

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu.

Ekumenický

4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.

Bible21

4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček