EkumenickýŽidom12,3

Židom 12:3

Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu.


Verš v kontexte

2 Upieraj­me zrak na Ježiša, pôvod­cu a za­vršovateľa našej viery. Mies­to rados­ti, ktorá sa mu ponúkala, pre­tr­pel muky na kríži, po­hr­dol po­tupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. 3 Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu. 4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach.

Evanjelický

3 Mys­lite na Toho, ktorý zniesol taký od­por hriešnikov proti sebe, aby ste ne­us­távali a ne­klesali na duchu.

Ekumenický

3 Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu.

Bible21

3 Uvědom­te si, jaké ne­přá­tel­ství hříšníků vůči sobě vy­držel, abys­te ne­o­chab­li a ne­klesa­li na du­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček