EkumenickýŽidom12,29

Židom 12:29

Veď náš Boh je stravujúci oheň.


Verš v kontexte

27 A toto „ešte raz“ naz­načuje pre­menu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby os­talo to, čo je ne­o­trasiteľné. 28 A tak keďže prijímame ne­o­trasiteľné kráľov­stvo, za­chovávaj­me si milosť a po­mocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 lebo náš Boh aj je ohňom, spaľujúcim.

Evanjelický

29 Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.

Ekumenický

29 Veď náš Boh je stravujúci oheň.

Bible21

29 Vž­dyť náš Bůh je stravující oheň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček