EkumenickýŽidom12,28

Židom 12:28

A tak keďže prijímame ne­o­trasiteľné kráľov­stvo, za­chovávaj­me si milosť a po­mocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.


Verš v kontexte

27 A toto „ešte raz“ naz­načuje pre­menu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby os­talo to, čo je ne­o­trasiteľné. 28 A tak keďže prijímame ne­o­trasiteľné kráľov­stvo, za­chovávaj­me si milosť a po­mocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­to, keď prijímame ne­po­hnuteľné kráľov­stvo, buďme vďační a vďakou svätos­lúžme ľúbe Bohu s úc­tou a bázňou Božou,

Evanjelický

28 Pre­to buďme vďační a prijímaj­me ne­o­trasiteľné kráľov­stvo; a tak­to slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s úc­tou a bázňou.

Ekumenický

28 A tak keďže prijímame ne­o­trasiteľné kráľov­stvo, za­chovávaj­me si milosť a po­mocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.

Bible21

28 My však při­jímá­me králov­ství, jež je ne­o­tře­si­telné, a pro­to buď­me vděční a služ­me Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a po­svátnou bázní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček