EkumenickýŽidom12,25

Židom 12:25

Daj­te si po­zor, aby ste ne­od­miet­li toho, ktorý hovorí. Veď ak ne­unik­li tí, čo od­mietali toho, čo oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa od­vrátime od toho, čo hovorí z neba.


Verš v kontexte

24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela. 25 Daj­te si po­zor, aby ste ne­od­miet­li toho, ktorý hovorí. Veď ak ne­unik­li tí, čo od­mietali toho, čo oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa od­vrátime od toho, čo hovorí z neba. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou, teraz však sľubuje: Ja ešte raz za­trasiem nielen zemou, ale aj­nebom.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

25 Hľaďte, aby ste ne­od­byli toho, ktorý hovorí! Lebo ak tam­tí ne­ušli od­byjúc toho, ktorý hovoril na zemi slová božs­kého zjavenia, tým menej my, ktorí sa od­vraciame od toho z nebies,

Evanjelický

25 Hľaďte, aby ste ne­od­porovali Tomu, ktorý hovorí. Lebo keď ne­ušli (tres­tu) tam­tí, ktorí od­porovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa od­vrátime od Toho, ktorý (hovorí) z neba.

Ekumenický

25 Daj­te si po­zor, aby ste ne­od­miet­li toho, ktorý hovorí. Veď ak ne­unik­li tí, čo od­mietali toho, čo oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa od­vrátime od toho, čo hovorí z neba.

Bible21

25 Hleď­te, abys­te ne­odmít­li To­ho, který k vám mluví. Jest­liže ne­u­nik­li ti, kteří odmít­li to­ho, kdo na zemi vy­dával Boží po­ky­ny, čím spíše ne­u­nikne­me my, od­vrací­me-li se od To­ho, který je z ne­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček