EkumenickýŽidom12,24

Židom 12:24

k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela.


Verš v kontexte

23 k zhromaždeniu pr­vorodených, ktorí sú za­písaní v nebi, k Bohu, sud­covi všet­kých, k duchom spravod­livých, ktorí už do­siah­li do­konalosť, 24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela. 25 Daj­te si po­zor, aby ste ne­od­miet­li toho, ktorý hovorí. Veď ak ne­unik­li tí, čo od­mietali toho, čo oznamoval Božiu vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa od­vrátime od toho, čo hovorí z neba.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 a k pro­stred­níkovi novej sm­luvy Ježišovi a ku kropeniu kr­vi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.

Evanjelický

24 k Pro­stred­níkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k po­kropeniu kr­vou, ktorá volá hlas­nejšie ako Ábelova.

Ekumenický

24 k Ježišovi, pro­stred­níkovi novej zmluvy, ku krvi očis­tenia, ktorá volá hlas­nejšie než krv Ábela.

Bible21

24 k pro­středníku nové smlou­vy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábe­lova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček