EkumenickýŽidom12,2

Židom 12:2

Upieraj­me zrak na Ježiša, pôvod­cu a za­vršovateľa našej viery. Mies­to rados­ti, ktorá sa mu ponúkala, pre­tr­pel muky na kríži, po­hr­dol po­tupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.


Verš v kontexte

1 Pre­to aj my, ob­klopení takým veľkým zá­stupom sved­kov, od­hoďme všet­ku príťaž a hriech, čo nás opan­táva a vy­trvaj­me v behu, ktorý máme pred sebou. 2 Upieraj­me zrak na Ježiša, pôvod­cu a za­vršovateľa našej viery. Mies­to rados­ti, ktorá sa mu ponúkala, pre­tr­pel muky na kríži, po­hr­dol po­tupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. 3 Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 hľadiac ta na Veľvod­cu viery a do­konávateľa Ježiša, ktorý mies­to rados­ti, ktorá ležala pred ním, str­pel kríž opo­vrh­núc han­bou a po­sadil sa po pravici trónu Božieho.

Evanjelický

2 Hľaďme na Ježiša, Pôvod­cu a Do­konávateľa viery, ktorý na­priek rados­ti, čo Ho čakala, pre­tr­pel kríž; po­hr­dol po­tupou a po­sadil sa na pravici Božieho trónu.

Ekumenický

2 Upieraj­me zrak na Ježiša, pôvod­cu a za­vršovateľa našej viery. Mies­to rados­ti, ktorá sa mu ponúkala, pre­tr­pel muky na kríži, po­hr­dol po­tupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.

Bible21

2 Ne­spouštěj­me oči z Ježíše, původ­ce a za­vrši­te­le naší ví­ry, který pro ra­dost, ležící před ním, ne­dbal na hanbu, pod­stou­pil kříž a use­dl po pravici Božího trůnu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček