EkumenickýŽidom12,10

Židom 12:10

Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti.


Verš v kontexte

9 Veď aj naši teles­ní ot­covia boli prís­nymi vy­chovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa ne­pod­riadime omnoho viac Ot­covi duchov, aby sme mali život? 10 Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti. 11 Prav­da, nijaká prís­na výchova v tejto chvíli sa nez­dá radost­ná, ale tr­p­ká; ne­skôr však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti.

Evanjelický

10 Veď tam­tí vy­chovávali len krát­ky čas, ako uznávali za dob­ré, On však pre naše pravé dob­ro, aby sme sa stali účast­nými Jeho svätos­ti.

Ekumenický

10 Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti.

Bible21

10 Oni nás vy­chováva­li krát­ce a pod­le svého uvážení, on ale pro náš vlastní pro­spěch, abychom doš­li podílu na jeho sva­tosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček