EkumenickýŽidom10,8

Židom 10:8

Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nech­cel, ani sa ti ne­páčili — a tie sa pred­sa prinášajú podľa zákona.


Verš v kontexte

7 Vtedy som po­vedal: Hľa, pri­chádzam, vo zvit­ku knihy je o mne na­písané, aby som pl­nil tvoju vôľu, Bože. 8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nech­cel, ani sa ti ne­páčili — a tie sa pred­sa prinášajú podľa zákona. 9 Vtedy po­vedal: Hľa, pri­chádzam, aby som pl­nil tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď tu vyššie hovorí: Obetí a po­svät­ného daru a zápal­ných obetí ani obetí za hriech si nech­cel ani si v nich nemal záľuby, v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona,

Evanjelický

8 Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápal­né obete, ani obete za hriechy si nech­cel, ani si ne­mal v nich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona.

Ekumenický

8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nech­cel, ani sa ti ne­páčili — a tie sa pred­sa prinášajú podľa zákona.

Bible21

8 Nejprve ře­kl: „Obě­ti ani da­ry, zápaly ani obě­ti za hřích“ (jež se obě­tují pod­le Záko­na) „sis ne­přál a neoblíbil,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček