EkumenickýŽidom10,6

Židom 10:6

Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti ne­páčili.


Verš v kontexte

5 A pre­to keď Kris­tus pri­chádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. 6 Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti ne­páčili. 7 Vtedy som po­vedal: Hľa, pri­chádzam, vo zvit­ku knihy je o mne na­písané, aby som pl­nil tvoju vôľu, Bože.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 V zápal­ných obetiach ani v obetiach za hriech si ne­mal záľuby.

Evanjelický

6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie.

Ekumenický

6 Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti ne­páčili.

Bible21

6 zápaly a obě­ti za hřích ne­ob­lí­bil sis.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček