EkumenickýŽidom10,35

Židom 10:35

Pre­to ne­strácaj­te dôveru, lebo bude bohato od­menená.


Verš v kontexte

34 Veď ste tr­peli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás ob­rali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. 35 Pre­to ne­strácaj­te dôveru, lebo bude bohato od­menená. 36 Po­trebujete vy­tr­vať, aby ste pl­nením Božej vôle do­siah­li pri­sľúbenie.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

35 Tedy ne­od­hoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú od­platu.

Evanjelický

35 Ne­strácaj­te teda dôveru: čaká ju veľká od­mena.

Ekumenický

35 Pre­to ne­strácaj­te dôveru, lebo bude bohato od­menená.

Bible21

35 Ne­za­hazuj­te pro­to svou smělou důvě­ru – vž­dyť bude bo­hatě odměně­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček