EkumenickýŽidom10,34

Židom 10:34

Veď ste tr­peli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás ob­rali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.


Verš v kontexte

33 Boli ste vy­stavení verej­nému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločník­mi tých, ktorých stih­lo to is­té. 34 Veď ste tr­peli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás ob­rali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. 35 Pre­to ne­strácaj­te dôveru, lebo bude bohato od­menená.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

34 Lebo aj v mojich putách ste spolu súcitili i rozch­vátanie svoj­ho majet­ku ste prijali s radosťou, vediac, že máte v sebe lepšie imanie, a trvalé.

Evanjelický

34 Veď ste spolu­tr­peli s väzňami a ochot­ne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvan­livý.

Ekumenický

34 Veď ste tr­peli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás ob­rali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.

Bible21

34 Po­zna­li jste utrpení vězňů a s ra­dostí jste snes­li ztrá­tu svého majetku, vědo­mi si to­ho, že vás čeká lepší a trvalé bo­hatství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček