EkumenickýŽidom10,30

Židom 10:30

Veď po­známe toho, kto po­vedal: Mne pat­rí po­msta, ja sa od­platím. Pán bude súdiť svoj ľud.


Verš v kontexte

29 Uvážte, o čo hroz­nejší trest si za­slúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol po­svätený, a po­tupí Ducha milos­ti. 30 Veď po­známe toho, kto po­vedal: Mne pat­rí po­msta, ja sa od­platím. Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Hroz­né je pad­núť do rúk živého Boha.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Lebo známe toho, ktorý po­vedal: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán. A za­se: Pán bude súdiť svoj ľud.

Evanjelický

30 Veď po­známe Toho, ktorý po­vedal: Mne po­msta, ja od­platím. A za­se: Pán si bude súdiť ľud.

Ekumenický

30 Veď po­známe toho, kto po­vedal: Mne pat­rí po­msta, ja sa od­platím. Pán bude súdiť svoj ľud.

Bible21

30 Ví­me pře­ce, kdo řekl: „Má je po­msta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude sou­dit svůj lid.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček