EkumenickýŽidom10,25

Židom 10:25

Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň.


Verš v kontexte

24 Venuj­me po­zor­nosť jeden druhému a po­vzbudzuj­me sa k láske a dob­rým skut­kom. 25 Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň. 26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy,

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 ne­opúšťajúc svoj­ho shromaždenia, ako majú nie­ktorí obyčaj, ale na­pomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Evanjelický

25 Ne­opúšťaj­me svoje zhromaždenia, ako nie­ktorí majú vo zvyku, ale na­pomínaj­me sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa pri­bližuje ten deň.

Ekumenický

25 Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň.

Bible21

25 a ne­opouštěj­me naše spo­lečné shro­máždění, jak mají něk­teří ve zvyku. Radě­ji se na­po­mínej­me, a to tím více, čím více vi­dí­te, že se blíží ten den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček