EkumenickýŽidom10,24

Židom 10:24

Venuj­me po­zor­nosť jeden druhému a po­vzbudzuj­me sa k láske a dob­rým skut­kom.


Verš v kontexte

23 Ne­och­vej­ne sa pri­dŕžaj­me nádeje, ktorú vy­znávame, lebo ten, čo nám dal pri­sľúbenia, je ver­ný. 24 Venuj­me po­zor­nosť jeden druhému a po­vzbudzuj­me sa k láske a dob­rým skut­kom. 25 Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­zoruj­me sa na­vzájom tým cieľom, aby sme sa roz­necovali k lás­ke a k dob­rým skut­kom

Evanjelický

24 A po­zoruj­me sa vo­spolok, aby sme sa po­vzbudzovali k lás­ke a dob­rým skut­kom.

Ekumenický

24 Venuj­me po­zor­nosť jeden druhému a po­vzbudzuj­me sa k láske a dob­rým skut­kom.

Bible21

24 Věnuj­me se jedni druhým, po­vzbu­zuj­me se k lás­ce a k dob­rým skutkům

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček