EkumenickýŽidom10,23

Židom 10:23

Ne­och­vej­ne sa pri­dŕžaj­me nádeje, ktorú vy­znávame, lebo ten, čo nám dal pri­sľúbenia, je ver­ný.


Verš v kontexte

22 pri­stúp­me s úprimným srd­com v plnej is­tote viery, so srd­com očis­teným od zlého svedomia a s telom ob­mytým čis­tou vodou. 23 Ne­och­vej­ne sa pri­dŕžaj­me nádeje, ktorú vy­znávame, lebo ten, čo nám dal pri­sľúbenia, je ver­ný. 24 Venuj­me po­zor­nosť jeden druhému a po­vzbudzuj­me sa k láske a dob­rým skut­kom.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

23 a telo umyté čis­tou vodou držme vy­znanie nádeje ne­och­vej­ne, lebo je verný ten, ktorý za­sľúbil.

Evanjelický

23 Pri­dŕžaj­me sa ne­och­vej­ne vy­znania nádeje, lebo ver­ný je Ten, ktorý dal to za­sľúbenie.

Ekumenický

23 Ne­och­vej­ne sa pri­dŕžaj­me nádeje, ktorú vy­znávame, lebo ten, čo nám dal pri­sľúbenia, je ver­ný.

Bible21

23 Drž­me se ne­o­chvějné na­děje, kte­rou vy­znává­me – vž­dyť Ten, který dal za­s­líbení, je věrný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček