EkumenickýŽidom10,2

Židom 10:2

Vari by ich ne­pres­tali prinášať, keby tí, čo konajú boho­službu, boli raz navždy očis­tení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy?


Verš v kontexte

1 Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlast­ným ob­razom vecí, pre­to ni­kdy ne­môže tými is­tými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť do­konalými tých, čo pri­chádzajú. 2 Vari by ich ne­pres­tali prinášať, keby tí, čo konajú boho­službu, boli raz navždy očis­tení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok pri­pomínajú hriechy.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo či by ich už neboli pre­stali donášať pre­to, že by už tí, ktorí svätos­lúžia, raz očis­tení, ne­mali nejakého svedomia hriechov?

Evanjelický

2 Či by ich inak ne­pres­tali prinášať? Veď tí, čo konajú boho­službu, ne­mali by viac vedomie hriechu, keby boli už raz navždy očis­tení.

Ekumenický

2 Vari by ich ne­pres­tali prinášať, keby tí, čo konajú boho­službu, boli raz navždy očis­tení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy?

Bible21

2 (Ji­nak by je účastníci této bo­ho­s­luž­by už dávno přesta­li přinášet, pro­tože by byli jednou pro­vž­dy očištěni od hříšného svědo­mí.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček