EkumenickýŽidom10,16

Židom 10:16

Toto je zmluva, ktorú s nimi uzav­riem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mys­le;


Verš v kontexte

15 Do­svedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: 16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzav­riem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mys­le; 17 a na ich hriechy a ich ne­právos­ti si už viac ne­spomeniem.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Toto je sm­luva, ktorú uzav­riem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srd­cia a na­píšem ich na ich mys­le

Evanjelický

16 Toto je zmluva, ktorú uzav­riem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mys­le

Ekumenický

16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzav­riem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mys­le;

Bible21

16 „To­to je smlou­va, kte­rou s ni­mipo těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své záko­ny vložím do je­jich srd­ce a vepíši jim je do mysli,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček