EkumenickýŽidom10,1

Židom 10:1

Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlast­ným ob­razom vecí, pre­to ni­kdy ne­môže tými is­tými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť do­konalými tých, čo pri­chádzajú.


Verš v kontexte

1 Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlast­ným ob­razom vecí, pre­to ni­kdy ne­môže tými is­tými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť do­konalými tých, čo pri­chádzajú. 2 Vari by ich ne­pres­tali prinášať, keby tí, čo konajú boho­službu, boli raz navždy očis­tení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok pri­pomínajú hriechy.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo zákon majúc iba tôňu budúceho dob­rého, nie sám ob­raz vecí, ne­môže ni­kdy obeťami, tými is­tými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí pri­chádzajú.

Evanjelický

1 Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hod­nôt, a nie samým ob­razom vecí, ne­môže tými is­tými obeťami, každoročne ne­pret­ržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním pri­bližujú (k Bohu).

Ekumenický

1 Zákon je len tieňom budúcich darov, a nie vlast­ným ob­razom vecí, pre­to ni­kdy ne­môže tými is­tými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť do­konalými tých, čo pri­chádzajú.

Bible21

1 Zákon je pouhým stínem dob­ra, jež mělo při­jít, niko­li jeho sku­tečným ob­razem. Ne­u­stálé každo­roční obětování pře­ce nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k doko­na­losti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček