EkumenickýŽidom1,9

Židom 1:9

Miloval si spravod­livosť a nenávidel ne­právosť, pre­to ťa Boh, tvoj Boh, po­mazal olejom plesania nad tvojich druhov.


Verš v kontexte

8 O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žez­lo tvoj­ho práva je že­zlom tvoj­ho kráľov­stva. 9 Miloval si spravod­livosť a nenávidel ne­právosť, pre­to ťa Boh, tvoj Boh, po­mazal olejom plesania nad tvojich druhov. 10 A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Miloval si spraved­livosť a nenávidel si ne­právos­ti. Pre­to ťa po­mazal, ó, Bože, tvoj Bôh olejom plesania nad tvojich účast­níkov.

Evanjelický

9 miloval si spravod­livosť a nenávidel si ne­právosť; pre­to po­mazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov.

Ekumenický

9 Miloval si spravod­livosť a nenávidel ne­právosť, pre­to ťa Boh, tvoj Boh, po­mazal olejom plesania nad tvojich druhov.

Bible21

9 Mi­lu­ješ sprave­dlnost a zlo nenávidíš; to pro­to tě Bůh, tvůj Bůh, po­mazalo­le­jem ra­dosti nad spo­lečníky tvé.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček