EkumenickýŽidom1,11

Židom 1:11

Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev


Verš v kontexte

10 A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev 12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten is­tý a tvoje roky ne­pres­tanú.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ony za­hynú, ale ty vždy tr­váš, a všet­ky zo­stár­nu jako rúcho,

Evanjelický

11 ony sa po­minú, ale Ty zo­stávaš, ony všet­ky zo­star­nú ako rúcho,

Ekumenický

11 Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev

Bible21

11 Ona po­mi­nou, ty bu­deš vždy, všechna se jako ša­ty obnosí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček