EkumenickýŽidom1,10

Židom 1:10

A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.


Verš v kontexte

9 Miloval si spravod­livosť a nenávidel ne­právosť, pre­to ťa Boh, tvoj Boh, po­mazal olejom plesania nad tvojich druhov. 10 A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa po­minú, ale ty zo­stávaš; a všet­ci zo­star­nú ako odev

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A ty si, Pane, v počiat­koch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia.

Evanjelický

10 A po­tom: Ty, Pane, založil si zem na počiat­ku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk;

Ekumenický

10 A ešte: Ty, Pane, si na začiat­ku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.

Bible21

10 A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých ru­kou jsou ne­besa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček