EkumenickýŽalmy99,9

Žalmy 99:9

Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha! Klaňaj­te sa smerom k jeho svätému vr­chu, lebo svätý je Hos­podin, náš Boh.


Verš v kontexte

7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.
8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.
9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha! Klaňaj­te sa smerom k jeho svätému vr­chu, lebo svätý je Hos­podin, náš Boh.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, našeho Boha, a klaňaj­te sa ob­rátení k vrchu jeho svätos­ti, lebo Hos­podin, náš Bôh, je svätý.

Evanjelický

9 Nuž, vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, a pred Jeho svätým vr­chom klaňaj­te sa; lebo Hos­podin, náš Boh, je svätý!

Ekumenický

9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha! Klaňaj­te sa smerom k jeho svätému vr­chu, lebo svätý je Hos­podin, náš Boh.

Bible21

9 Vy­vyšuj­te Hos­po­di­na, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: „Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček