EkumenickýŽalmy99,8

Žalmy 99:8

Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.


Verš v kontexte

7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.
8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.
9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha! Klaňaj­te sa smerom k jeho svätému vr­chu, lebo svätý je Hos­podin, náš Boh.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podine, náš Bože, ty si ich vy­slýchal; bol si im od­púšťajúcim Bohom sil­ným, keď si aj po­mstil ich činy.

Evanjelický

8 Ó Hos­podine, Bože náš, Ty si ich vy­počul; Ty si im býval od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich výčinov.

Ekumenický

8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.

Bible21

8 Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček