EkumenickýŽalmy99,7

Žalmy 99:7

Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.


Verš v kontexte

6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.
7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.
8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

7 V ob­lakovom stĺpe hovorieval k nim; os­tríhali jeho svedoc­tvá a jeho ustanovenie, k­toré im dal.

Evanjelický

7 v ob­lačnom stĺpe hovoril s nimi a oni za­chovávali Jeho svedec­tvá a príkazy, čo im On vy­dal.

Ekumenický

7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.

Bible21

7 Z ob­la­kového slou­pu mlu­vil k nim; dbali na svě­de­ctví a záko­ny, které jim uložil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček