EkumenickýŽalmy99,6

Žalmy 99:6

Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.


Verš v kontexte

5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!
6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.
7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, za­chovávali jeho roz­hod­nutia, ustanovenia, ktoré im dal.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

6 Mojžiš a Áron medzi jeho kňaz­mi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na Hos­podina, a on ich vy­slýchal.

Evanjelický

6 Mojžiš a Áron boli medzi Jeho kňaz­mi, Samuel medzi vzývateľmi Jeho mena; vzývali Hos­podina a On ich vy­počul;

Ekumenický

6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.

Bible21

6 Mo­jžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi tě­mi, kdo jeho jméno vzývají; k Hos­po­di­nu vo­la­li a on jim od­vě­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček